Ma 2024. július 21. vasárnap - Dániel, Daniella napja van. Holnap Magdolna napja lesz.

Sukoró Község Önkormányzata

Cím:
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/a.
Adószám: 15727622-2-07
Telefon és fax:
06-22/598-007, 06-22/475-521
E-mail: spolghiv@t-online.hu

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyfélfogadás: Hétfõ, Szerda: 8-17 óra
                          Péntek: 8-13 óra
Adószám: 15807205-1-07
 

Friss hírek

Hőségriasztás meghosszabbítása és fokozatának mérséklése

2024.07.19 09:48
 Tisztelt Lakosság!   Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzési adatait, valamint a Nemzeti Népegészségügyi Központ szakmai ajánlásait figyelembe véve, Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos asszony az    az ország egész területére vonatkozóan elrendelt hőségriasztást 2024. július 19-én (péntek) 00:00 órától kezdődően II. fokúra mérsékli és 2024. július 21-én (vasárnap) 24:00 óráig meghosszabbítja. Tennivalók:  Szociális ellátó intézményekben, házi gondozó szolgálatnál a hőségtervek aktiválása  Ivóvíz minőségű víz biztosítása a közterületeken  Gyakoribb locsolás az esti órákban (közutak, parkok)  Igénybe vehető légkondicionált közintézmények listájának közzététele  Villamos áram szolgáltatás zavartalanságának biztosítása  Hajléktalanokkal való törődés, ivóvíz biztosítása  Bölcsődék, óvodák, napközi otthonok, nyári táborok értesítése  amennyiben illetékességi területén strand található, nyitvatartási idejének meghosszabbítása  idős, egyedül élő személyek ellátásának segítése (pl.: bevásárlás, gyógyszer beszerzés), egészségügyi állapot figyelemmel kísérése, gond esetén jelzés háziorvos felé.  

KORMÁNYABLAK BUSZ SUKORÓN 2024.08.08. (10:00-14:00 ÓRA KÖZÖTT)

2024.07.18 10:38
 

Óvodapedagógust keres a SUKORÓI ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE

2024.07.16 08:06

A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos szabályok

2024.07.10 11:13
 A szabadtéri tűzgyújtással kapcsolatos szabályok: A tűzveszélyes tevékenység végzésére, a szabadban történő tűzgyújtásra vonatkozóan az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII.5.) BM rendelet (továbbiakban: OTSZ) rögzít előírásokat. Az OTSZ 225. § (1) bekezdése előírja, „ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos”. Az előírás arra utal, hogy a helyi önkormányzati rendeletek rendelkezhetnek úgy, hogy bizonyos időszakokban és napszakokban megengedett a növényi hulladék elégetése. Ez adott településeken változó, de ilyenkor is figyelemmel kell lenni arra, hogy ez a lehetőség nem mentesít senkit más hatóságok (környezetvédelmi, természetvédelmi) engedélyeinek beszerzési kötelezettsége alól. Azokon a településeken, ahol az önkormányzatnak nincs ilyen rendelete, ott tilos növényi hulladékot égetni!   Az OTSZ 225/A. § (1)-(3) bekezdései rendelkeznek a tűzgyújtás tevékenységének módjáról: -        A szabadban történő tűzgyújtás, égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az égetést befejezték, azt azonnal el kell oltani. -        Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. -        Az égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. Az OTSZ 226. § (2) bekezdése meghatározza, hogy „az olyan füstfejlődéssel vagy lánghatással járó tevékenységet, amely összetéveszthető a valós tűzesettel, az illetékes hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szervéhez (Fejér vármegye területén a Fejér Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság) a tevékenység megkezdése előtt írásban be kell jelenteni. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység végzésének időpontját, terjedelmét, földrajzi koordinátákkal, címmel vagy helyrajzi számmal megadott helyét, a kapcsolattartó telefonos elérhetőségét és lakcímét vagy tartózkodási helyét.” Megjegyzendő, hogy a jogalkotónak a fenti szabályozással nem feltétlenül a szabadban történő sütés-főzés, grillezés szabályozása a célja, hanem a szabadtéren végzett füstfejlődéssel vagy lánghatással járó technológiai folyamatok kontrollálása. Kerti sütés- főzés szabályai:  Belterületen, illetve kijelölt tűzrakó helyen megengedett a kerti grillezés és a tűzön történő sütés-főzés, amennyiben az állandó felügyelet mellett történik. Természetesen ebben az esetben is fokozottan figyelni kell az alábbiakra: -        Tüzet csak megfelelő időjárási körülmények között, szélcsendes időben, megfelelően kialakított tűzrakó helyen szabad gyújtani. -        Gondoskodni kell a megfelelő, tűz oltására alkalmas anyag, eszköz – víz, homok, kéziszerszám – kézközelben tartásáról. -        Csak akkora tüzet szabad gyújtani, amekkorát folyamatosan felügyelet alatt tudunk tartani. -        Nem szabad felügyelet nélkül hagyni (különösen gyermekekkel) a tüzet, a még ki nem hűlt parazsat, hamut. -        Az égetést követően a tüzet gondosan el kell oltani, meg kell győződni arról, hogy valóban kialudt-e. -        Különös körültekintést igényel a lakó pihenő, vagy üdülőövezetben történő szabadtéri sütés- főzés! A tűzgyújtás nem jelenthet veszélyt a környezetére, a növényzetre, a saját és a szomszédos ingatlanok épületeire! Elkerülhetjük a szomszédok zavarását, ha minimális füstképződéssel járó technológiát alkalmazunk, száraz fával tüzelünk! Tilos egészségre ártalmas - környezetre veszélyes égésterméket keletkeztető hulladékok égetése! -        Amennyiben környezetünkben, szomszédunknál füstöt – tűzre utaló körülményt észlelünk, győződjünk meg róla, hogy kerti sütés- főzés zajlik, vagy környezetére veszélyes tűzeset alakult ki, majd csak ezt követően értesítsük a tűzoltókat a 112 segélyhívón keresztül! Minden évben több téves bejelentés történik a szomszédok grillezésére, mely során a kivonuló tűzoltókra lehet, hogy máshol egy súlyos esetnél valóban szükség van! Szabadtéren történő tűzgyújtás esetén a fentiek szerint kell eljárni. Fokozott figyelemmel kell lenni arra, hogy a tűzgyújtás csak az arra megfelelő körülmények megléte mellett, a megfelelő engedélyek birtokában, a bejelentési kötelezettségek teljesítésével és a mindenkori tűzgyújtási tilalmak figyelembe vételével tehető meg!       Székesfehérvár, 2024. július 4.   Tisztelettel:                                                                                       Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Könyvtár nyitvatartás

2024.06.20 10:08
Készítette: NeoSoft
Fel