Ma 2024. május 27. hétfő - Hella napja van. Holnap Emil, Csanád napja lesz.

Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

A házi segítségnyújtás a szociális alapszolgáltatás keretében működő szolgáltatás. Célja, hogy az igénybe vevő részére a saját lakókörnyezetében az önálló életvitel fenntartásához szükséges segítséget megkapja.

 

A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy – a szociális segítést is magába foglaló – személyi gondozást biztosítunk.

Személyi gondozás: olyan célzott segítés, mely az igénybe vevő rendszeres hosszabb idejű gondozása, fejlesztése, amely elősegíti a körülményekhez képest legjobb életminőség elérését.

Szociális segítés: az ellátott mindennapi életvitelében, személyes környezete rendben tartásában mindennapi ügyeinek intézésében nyújt segítséget.

A szociális rászorultság tekintetében az igénybevételt megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet.

A gondozási szükséglet az önellátási képesség hiánya alapozza meg. Így vizsgálandó az egészségi állapota, az ápolásra való rászorultság és az önkiszolgálási képesség.

Házi segítségnyújtás igénybevétele telefonos vagy személyes kérelemre történik.

Intézményi térítési díj:

személyi gondozás: 650.-Ft/óra

Információ és jelentkezés:

Tel.: 22/ 521-059    

Palánki Katalin (hsg. egységvezető)

Humán Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Velence Zárt u. 2 (volt orvosi rendelő épülete)

 
 
 
Sukoró Község ezen feladat ellátását a szomszédos Velencéhez társulva látja el.
HUMÁN CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
 
2481 Velence, Zárt u. 2.
Tel./Fax: 06-22-521-060
E-mail: info@csaladsegito.hu


Sukoró családsegítője: Komáromy Orsolya
megtalálható: szerda: 9.00-10.00-ig.

Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal
8096 Sukoró Óvoda utca 2/A.

Házi segítségnyújtás,  Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Egységvezető: Palánki Katalin
Elérhetőség: Velence Zárt u. 2.
Telefon
: 06-22-521-059
 
Pszichológiai tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni
Telefon: 06-22-589-572
               06-70-453-2784 
Helyszín: Fejér Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Gárdonyi Tagintézménye
                 2483 Gárdony, Kossuth utca 19.

Jogi tanácsadás: előzetes bejelentkezés alapján lehet igénybe venni 
Telefon: 06-22-355-231
Helyszín: Fókusz Szociális Szolgálat (2483 Gárdony, Bóné Kálmán u. 8/b.)
A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálatnál is igénybe vehető havonta 1 alkalommal előzetes bejelentkezés alapján. Bejelentkezés telefonon: 06-22/470-288.
 
A tanácsadások térítésmentesen vehetők igénybe.

 
A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat
 
Étkeztetést, család és gyermekjóléti szolgáltatást, házi segítségnyújtást és jelzőrendszeres házi segítségnyújtást végez a tókörnyéken (Velence, Kápolnásnyék, Nadap, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Pákozd, Sukoró Zichyújfalu).

Az intézmény adatai:

Az Intézmény neve: Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat

Cím: 2481 Velence, Zárt utca 2.

Tel.: 0622-521-060

E-mail: info@csaladsegito.hu

 

Intézményvezető: Török Ágnes

 

CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS

A gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások rendszerét a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény szabályozza.

A gyermekek és családok kiemelt támogatása érdekében a 2016. évtől átstrukturálódott az eddigi alapszolgáltatási rendszer és integrált szervezeti egységek gondoskodnak a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatások együttes biztosításáról. Két új intézményi forma jött létre: a család- és gyermekjóléti szolgálat, valamint a család- és gyermekjóléti központ.

Velencén család-és gyermekjóléti szolgálat működik.

Gyermekjóléti szolgáltatás:

A család- és gyermekjóléti szolgálat által nyújtott gyermekjóléti szolgáltatás a gyermek érdekeit védő speciális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

A család- és gyermekjóléti szolgálat helyi szinten a gyermek veszélyeztetettségét, illetve a család, személy krízishelyzetét észlelő- és jelzőrendszert működtet, melyet járási szinten a család- és gyermekjóléti központ által biztosított folyamatos szakmai háttér egészít ki.

Családsegítés:

A család- és gyermekjóléti szolgálat a családsegítés keretében biztosítja a szociális, életvezetési és mentálhigiénés tanácsadást; a pénzbeli és természetbeni ellátásokhoz, valamint a szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás megszervezését; szociális segítő munkát; a kríziskezelést, valamint a nehéz helyzetben élő családokat segítő szolgáltatásokat.

 

A Humán Család- és Gyermekjóléti Szolgálat területileg illetékes családsegítője:

Komáromy Orsolya

2022-től vagyok Sukorón családsegítő.

Több, mint 20 éve Szociálpedagógus – Családpedagógus szakosodással szereztem diplomámat a Nyugat-Magyaroroszági Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Főiskolai karán, ezután Családpedagógiai mediátorként szakosodtam tovább, majd a Károli Gáspár Református Egyetemen Képi kifejezéspszichológiai szaktanácsadó végzettséget szereztem.

Közel 20 évig értelmi fogyatékosokkal dolgoztam, mint mentálhigiénés szakember, majd a covid megjelenésekor az egészségügyben dolgoztam, ahol háziorvosi rendelőben főként adminisztrációs és szervezési feladatokat bíztak rám a megnövekedett adatmennyiség miatt.

A családsegítő szolgáltatás célja, hogy megerősítse és támogassa a családokat, segítsen nekik megtalálni a saját erőforrásaikat és képességeiket a problémák megoldására. Egyéni szükségletekre és helyzetekre szabottan dolgozunk, figyelembe véve a család dinamikáját és az egyéni körülményeket.

A szolgáltatásunk különböző területeken nyújt segítséget. Pl segítünk a szülői készségek fejlesztésében, párkapcsolati konfliktusok kezelésében, kommunikáció javításában és az életvezetési kérdések megoldásában.

Fontos megemlíteni, hogy a családsegítő szolgáltatás bizalmas, tiszteletben tartja a családok magánéletét. Minden információt bizalmasan kezelünk!

Hogyan keressen meg, ha gondja van? Egyszerűen vegye fel a kapcsolatot velem, családsegítővel telefonon, vagy személyesen a hivatali fogadóórán. Személyesen átbeszéljük a család helyzetét, szükségleteit, feltérképezzük közösen az erőforrásokat. Közösen egyéni tervet dolgozunk ki, mely a család konkrét problémáira és céljaira fókuszál.

Az a célunk, hogy segítsünk családjának megtalálni az utat a nehézségekből a pozitív változás felé. Ne habozzon felkeresni és segítséget kérni, ha úgy érzi, hogy szüksége van rá! A családsegítő azért van, hogy Önnek és családjának támogatást nyújtson nehézségekkel való megküzdésben és a boldogabb jövő felé vezető úton.

Forduljanak hozzám bizalommal! Várom az ötleteket, javaslatokat, segítsünk egymáson! 

 

Fogadóórám: Sukoró, Polgármesteri Hivatalban

minden héten szerdai napon: 9.00 - 10.00. 

 

Telefonszámom: 30/915-1507


 

 

Készítette: NeoSoft
Fel