Ma 2024. június 18. kedd - Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Sukorói Értéktár

 
Sukoró Község Önkormányzata Képviselő-testülete a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény és a magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezései alapján a 2013. december 15-én megtartott ülésén 83/2013. (XII. 15) számú határozattal létrehozta a Sukorói Települési Értéktárat, valamint a Sukorói Települési Értéktár Bizottságot.

A megalakult a Sukorói Települési Értéktár Bizottság várja a lakosok javaslatait!

A magyar nemzeti értékekről és a hungaricumokról jogszabály rendelkezik. A törvény elfogadásával párhuzamosan országos, megyei és helyi szinten is szerveződik az a feltáró munka, amely a magyar értékek gyűjtését, megőrzését szolgálja. Nemcsak a magyar nemzeti értékeket, hanem a helyi, települési különlegességeket is meg kell őrizni az utókor számára.

A Bizottság számára fontos, hogy Sukoró lakóinak lehetőséget nyújtson abban, hogy javaslataikat, ötleteiket a bizottság elé terjeszthessék. Ezzel is segítve, hogy valóban településünkre jellemző értéktár valósuljon meg. A testület minden ötletet, véleményt, elképzelést örömmel vár és köszönettel fogadja a lakosság együttműködését.

A Sukoró közigazgatási területén fellelhető, illetve az itt létrehozott helyi érték felvételét a települési értéktárba bárki írásban kezdeményezheti a javaslattételi lap kitöltésével és visszaküldésével.

A javaslatot email, postai úton vagy személyesen is be lehet nyújtani a Sukoró Község Önkormányzatán (8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A.). A Sukorói Települési Értéktár Bizottság a beérkezett javaslatot megvizsgálja és dönt a Helyi Értéktárba történő felvételről vagy a felvétel elutasításáról. A Helyi Értéktárba felvett helyi értékek bekerülhetnek a Megyei Értéktárba, onnan pedig a Magyar Értéktárba, majd a következő lépcsőfokként a Hungaricumok Gyűjteményébe.

A helyi értékek szakterületenkénti kategóriái a következők:

a) agrár- és élelmiszergazdaság: az agrárium szellemi termékei és tárgyi javai – beleértve az erdészet, halászat, vadászat és állategészségügy területét -, különösen a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, a borászat, továbbá az állat- és növényfajták;

b) egészség és életmód: a tudományos és népi megelőzés és gyógyászat, természetgyógyászat szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a gyógyszerek, gyógynövények, gyógyhatású készítmények, gyógyvíz- és fürdőkultúra;

c) épített környezet: a környezet tudatos építési munka eredményeként létrehozott, illetve elhatárolt épített (mesterséges) része, amely elsődlegesen az egyéni és közösségi lét feltételeinek megteremtését szolgálja; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

d) ipari és műszaki megoldások: az ipari termelés – beleértve a kézműipart, kézművességet is – szellemi termékei és tárgyi javai, különösen az egyes technológiák, technikák, berendezés-, gép- és műszergyártás, műszaki eszközökkel végzett személy- és áruszállítás;

e) kulturális örökség: a kulturális örökség szellemi és tárgyi javai, különösen az irodalom, a tudomány, a népművészet és népi kézművesség, néprajz, filmművészet, iparművészet, képzőművészet, táncművészet és zeneművészet; továbbá a védett ingatlan értékei, különösen a nemzeti vagyon körébe tartozó, kiemelkedő értékű műemlékek és régészeti lelőhelyek, nemzeti és történelmi emlékhelyek, világörökségi helyszínek;

f) sport: a fizikai erőnlét és a szellemi teljesítőképesség megtartását, fejlesztését szolgáló, a szabadidő eltöltéseként kötetlenül vagy szervezett formában, illetve versenyszerűen végzett testedzés vagy szellemi sportágban kifejtett tevékenység, különösen a sportolói életművek és csúcsteljesítmények;

g) természeti környezet: az ember természetes környezetének tárgyi javai, különösen a fizikai és biológiai képződmények vagy képződménycsoportok, geológiai és geomorfológiai képződmények, természeti tájak, természeti területek, életközösségek és ökológiai rendszerek; valamint az embert körülvevő környezet fenntartásához kapcsolódó szellemi termékek;

h) turizmus és vendéglátás: a turizmus és a vendéglátás szellemi termékei és tárgyi javai, különösen a turisztikai attrakciók, szolgáltatások, a vendéglátó-ipari termékek, valamint a vendéglátás körébe tartozó étel- és italkészítési eljárások.

A bizottság célja, nem csak a szoros értelemben vett kulturális örökség részét képező javak leltárba vétele és bemutatása, hanem fontosnak tartjuk a környezetünk elválaszthatatlan zenei, sportolói, építészeti, horgászati, szőlészeti hagyományok bemutatását is.

Ez a kiállítás Sukoró értékeit bemutató sorozat első állomása, amelyet a tervek szerint több is követ, hisz településünk igenen gazdag természeti és történelmi hagyományokat, épített örökséget, népművészet illetően is.

 
Készítette: NeoSoft
Fel