Ma 2018. február 20. kedd - Aladár, Álmos napja van. Holnap Eleonóra napja lesz.

Óvoda

Sukorói Óvoda

Óvodavezető:
Viza Tiborné
 
 
8096 Sukoró Óvoda u 2/b
Elérhetőségünk: 22/598-006
E-mail: ovoda@sukoro.hu
 
 
*************************************************************
 
 
*************************************************************
 
Klímaváltozás Fejér megyében- Rajzpályázati Felhívás Fejér megye óvodásai részére kiírt pályázaton részt vett a Sukorói Óvoda is.
 
Íme néhány
gyöngyszem a beküldött rajzokból:
 
 
*************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Közzétételi lista 2017-18-as nevelési év
(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23 § alapján)

Felvételi lehetőségek:
2011. évi CXC. törvény 49 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § alapján.
 
Az óvoda neve: Sukorói Óvoda
Címe: 8096 Sukoró, Óvoda u 2/B
Telefon száma: 06-22-259-006
E-mail címe: ovoda@sukoro.hu
OM azonosító száma:202531:
Engedélyezett csoportok száma: 3
Felvehető gyermekek létszáma: 75 fő
Óvodai csoportokban a gyermekek engedélyezett létszáma:
 • Mini-Kis csoport (Süni): 25 fő
 • Kis- Középső csoport (Katica): 25 fő
 • Középső-Nagy csoport (Maci) : 25 fő
Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:
 • a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.
 • amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás).
 • akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.( Amennyiben nem jogosult az ingyenes étkezésre)
 • akkor, ha a gyermek tudja használni a kanalat és a poharat.
A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.
 
Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában április végéig 2 vagy 3 napon át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját, és a gyermek orvosi igazolást hozzák magukkal. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján –elektronikus elérhetőségeinek megadásával– kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az óvodavezető és helyettese dönt. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt
 
A gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. (2015.09.01-től)
 
Nyitva tartás rendje: /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján, továbbiakban/
 
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2015.(V.28.) számú határozata alapján
Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 17.00 óráig,
azaz napi 10,5 és heti 52,5 órában határozza meg.
Az óvoda alapszolgáltatásai:
 • Gyógytestnevelés heti két alkalommal délelőtt (orvosi javaslattal)
 • Logopédia heti két alkalommal délelőtt (logopédus szűrése alapján)
Egyéb szolgáltatások:
 • Ovi-zsaru programban való részvétel a nevelési év során négy alkalommal délelőtt
 • Hitoktatás heti egy alkalommal délután
 • R. katolikus hittan
 • Református hittan
 • Úszás a nagycsoportos gyermekeknek heti egy alkalommal délelőtt (szülői igényfelmérés szerint)
 • DSZIT –gyermek torna heti egy alkalommal délelőtt
 • Sportmanó Óvodai programban való részvétel a középső és nagycsoportos óvodásoknak a nevelési év során hetente egy alkalommal.
 • Bozsik- Programban való részvétel a középső és nagycsoportos gyermekeknek.
 • Nyelvi- mozgás-képességfejlesztő tábor 2018 júniusában 5-éves kortól
 • A pápai Pegazus Színház gyermek előadásainak látogatása a nevelési év során három alkalommal a Sukorói Közösségi Házban délelőtt (szülői igényfelmérés szerint)
Valamennyi szolgáltatás az ingyenes óvodai ellátás biztosításáról szóló törvényi előírásoknak megfelel. Kivételt képez az úszásoktatás és a színházlátogatás, amelyek előzetes szülői igényfelmérés szerint biztosít az intézmény, ezért térítés köteles.
A Közoktatási Törvényben rögzített előírás szerint az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások, tevékenységek, mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja és felügyeli.
 
Az óvodai nevelési év rendje:
 • Szorgalmi időszak: 2017. szeptember 1-től, 2018 augusztus 31-ig
 • Nyári zárva tartás: 2018. augusztus 01-31-ig (fenntartói határozat alapján) Ekkor végzik el a fertőtlenítő meszelést és egyéb felújítási, karbantartási munkákat az óvoda épületében és udvarán.
 • Új nevelési év kezdete: 2018. szeptember 01.
A nevelés nélküli munkanapok rendje:(Nevelési évenként 5 alkalom, az iskolai szünetek időpontjához igazodva tervezzük.)
 
1.: 2017. Szeptember 01.(péntek)
2.: 2017. November 03.(péntek)
3.: 2017. December 22.(péntek)
4.: 2018. Március 29.(csütörtök)
5.: 2018. Június 08.(péntek)
 
A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek megfelelve, összevont ügyeleti rendszerben (fenntartói egyeztetés szerint) működik az óvoda az épület régi szárnyában
 
Óvodapedagógusok száma: 7 fő
 
Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége: Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik
 
szakvizsgázott óvodapedagógus. 2fő
Dajkák száma: 3 fő
Dajkák szakképzettsége: dajkai képzettség (OKJ)
Pedagógiai asszisztens.1 fő
Szakképzettsége: pedagógiai asszisztens végzettség (OKJ)
Konyhai dolgozók: 3 fő
-1 fő szakácsnő, Szakképzettsége: szakácsnői végzettség (OKJ)
-2 fő konyhai kisegítő
Az óvodavezető fogadó napjának időpontja:
Minden hónap első hétfője: 13-15 óráig előzetes egyeztetés alapján.
 
 
Kelt: Sukoró, 2017. 09.01
Viza Tiborné óvodavezető
 
 
A munkánkkal illetve programjainkkal kapcsolatos részletes tájékoztatást és információt a faliújságra kihelyezve, valamint személyesen az óvodapedagógusoktól kaphatnak az érdeklődő szülők.

Folyamatosan szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket Óvodánk életéről, az itt folyó munkáról Sukoró Község Internetes honlapján. Észrevételeiket, javaslataikat várjuk az ovoda@sukoro.hu e-mail címre!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tisztelettel, a Sukorói Óvoda valamennyi dolgozója nevében:
                                                                                                                           Viza Tiborné
                                                                                                                           óvodavezető
 
Óvodai napló:
 
 
Készítette: NeoSoft
Fel