Ma 2018. november 15. csütörtök - Albert, Lipót napja van. Holnap Ödön napja lesz.

Iskola

 
Székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolája
 

 
Igazgató: Földi Zoltán
Tagintézmény vezető:
Kovácsné Darabos Erzsébet
 
8096 Sukoró, Óvoda u. 2/b
Telefon: 06 (22) 598-005
  
 2017-2018-as tanév főbb programjai:

Őszi szünet: 2017.10.30-2017.11.03.
Téli szünet: 2017.12.27-2018.01.02.
Tavaszi szünet: 2018.03.29-2017.04.03.
Márton nap: 2017.11.10.
Farsangi bál: 2018.02.02.
 
Tanítás nélküli munkanapok:
2017.10.06.
2017.12.22.
2018.01.29.
2018.02.12.
2018.06.01.-DÖK nap
 
Papírgyűjtést az idei tanévben tavasszal szervezünk.
 
Szülői értekezletek: 2017.09.12. és 2018. 01.30.
 
Fogadóórák:
2017.10.24.
2017.11.28.
2018.03.06.
2018.04.24.
 
 
********************************
 
(katt. a linkre)
 
********************************
 
Tisztelt Szülők!
 
Továbbítom Kardos Ábel és Récsei Norbert Urak tájékoztató anyagát a hit - és erkölcstan oktatással kapcsolatban /EMMI rendelet 182/A.§(1)-(2)bek./
Ha valaki az elkövetkezendő tanévben esetleg váltani szeretne, kérem, május 20-ig jelezze azt számomra!EMMI rendelet 182/B.§(7)bek.
 
Köszönettel : Kerékné Fülöp Annamária
 
 
 
Iskolánk 2008. szeptemberétől társulásban működik a székesfehérvári Felsővárosi Általános Iskolával,  7 fő pedagógussal. A viszonylag alacsony osztálylétszám lehetőséget ad a családias légkörre.

A gyermekek és a pedagógusok között szoros, bizalmas kapcsolat alakult ki. E légkör nagy lehetőséget nyújt a képességek, készségek fejlesztésére, a felzárkóztatásra szoruló gyermekek kiszűrésére, segítésére, tehetséggondozásra. Ha valakinél részképesség vagy tanulási nehézség, probléma merül fel, fejlesztő pedagógus segítségét veheti igénybe, illetve logopédiai foglalkozásokon is részt vehetnek a rászoruló tanulók.

Mivel német nemzetiségi iskola vagyunk, tanulóink heti 5 órában tanulják a német nyelvet, heti egy tanórában pedig a német hon- és népismeretet illetve német táncot. 3 tantermünkben interaktív táblák segítik a tananyag elsajátítását a gyerekek nagy örömére. Technikai eszközökkel jól felszerelt iskola vagyunk: magnók, DVD lejátszók, plazmatelevízió stb. teszik változatosabbá, színesebbé oktatásunkat.

A testnevelési órákat gyakran az udvaron és a füves sportpályán tartjuk. Rossz idő esetén a tornaszobában dolgozunk. Óráink rendje a szokásos: 45 perces tanórák 10-15 perces szünetekkel. Ebéd lehetőség az épületen belül, a földszinten van, ahol a tanítók felügyelete mellett fogyasztják el gyermekeink az ebédet.

Délután 17:00 óráig tart a napközi, ahol tanulóink a házi feladat elkészítése mellett színes programokon vehetnek részt. Ízelítő heti programjainkból: hittan oktatás, úszás, korcsolya, néptánc, balett, rajz szakkör, furulya szakkör, rajz szakkör, angol szakkör, kölyök fittness. Gyermekeink rendszeres egészségügyi szűrésen vesznek részt a védőnő, gyermekorvos, fogorvos segítségével.

Kulturális értékeink alaposabb megismerésére több kirándulást is szerveztünk az elmúlt tanévekben: Országház, Mezőgazdasági Múzeum, Fejér Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtára, Patika Múzeum, Babaház, Romkert, Deák Képtár, Rác utcai Mesterségek Háza, Magyar Nemzeti Bank, Planetárium, Budapesti Állatkert stb., színház- és mozilátogatások. Igyekszünk minden évben Hazánk más-más kultúrális értékével megismertetni diákjainkat.

Az iskola fontos célul tűzte ki a természet védelmét, környezetünk megóvását. Ezt az alábbi úton próbáljuk megvalósítani, segíteni:
Papírgyűjtés évi két alkalommal
Elektromos hulladék gyűjtése évi két alkalommal
A Horgászegyesülettel való együttműködés keretében környezetünk takarítása
Természeti kincseink minél alaposabb megismerése érdekében részt veszünk a Madarak és fák
napja rendezvényein, a Nádüzem és a Madárvárta látogatásán
Madarak karácsonya a Vadmadárkórházzal együttműködve
Állatok karácsonya a HEROSZ-szal együttműködve
Erdei iskola szervezése
Természetvédelmi előadásokon való részvétel
Madárgyűrűzés Dinnyésen és a Rednágel lovardában
Ismerkedés a méhek életével a Zólyomi méhészetben

Ökoiskola lettünk
 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium pályázatot hirdetett „Ökoiskola” cím elnyerésére. Mi, a Felsővárosi Általános Iskola Sukorói Tagiskolájaként vettünk részt ebben a kihívásban.
Iskolánkban megalakult az Ökoiskola munkacsoport, melynek tagjai Kerékné Fülöp Annamária, Ruffné Ulakcsai Veronika és Kulcsár Nóra. A munkacsoport benyújtott pályázatát a kuratórium sikeresnek ítélte, és az „Ökoiskola” címet adományozta tagiskolánk részére. A cím és a logó használatára 2019. december 31-ig jogosult az intézményünk.
Ahhoz, hogy ezt a címet a kiírtnál tovább is megtarthassuk, kemény munka folyik iskolánkon belül, melyhez diákjaink is nagyban hozzájárulnak: szelektíven gyűjtjük a hulladékot, megalakítottuk az „Energia-kommandót” és kirándulásokat is szervezünk. Célunk a tanulók életmódjának, környezettudatos magatartásának alakítása és a fenntarthatóságra nevelés, mely továbbra is szorosan együttműködve zajlik több iskolán kívüli szervezettel. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
 
Rendszeresen részt veszünk kistérségi és megyei versenyeken, vetélkedőkön pl. Házi versenyek, műveltségi vetélkedők, Móra-Hétvezér verseny,  Bendegúz verseny, Kempelen Farkas napok Pázmánd, Madarak és fák napja, Közlekedésbiztonsági Gyermeknap Székesfehérváron.

Hagyománnyá vált iskolánkban az elmúlt évek során Gólyatábor szervezése /napközis jelleggel/ augusztus utolsó hetében. E programunknak igen nagy sikere van mind a szülők, mind a gyerekek körében. Nem titkolt célunk ezzel a táborral az, hogy az első osztályba kerülő kisgyerekek már ismerősként lépjenek be szeptember elsején az iskolába, ne legyenek nekik idegenek sem társaik, sem a tanító nénik.
 
Ugyanezen célból szervezzük meg a tanév folyamán „iskolába csalogató” foglalkozásainkat is.

 
Az iskolának komoly közösségmozgató ereje van, mivel a falu ünnepségeinek szerves részét képezik műsoraink pl. Falukarácsony, Március 15., Gyermeknap, Márton-nap, farsangi bál.

Iskolánk sikerességéhez nagymértékben hozzájárul a szülők, nagyszülők, a település önkormányzata, a Sukoró Iskolájáért Közalapítvány, civil szervezetek, magánszemélyek hathatós együttműködése intézményünkkel.
Készítette: NeoSoft
Fel