Ma 2024. június 18. kedd - Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

közművelődésről

Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2002. (IX. 10.) sz. rendelete
A közművelődésről


Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzatokról szóló LXV. tv.
16. §., valamint a Kulturális javak védelméről és a múzeális intézményekről a nyilvános közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 77 §. alapján a helyi közművelődés biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

I.
1. §.

Általános rendelkezések

(1) A rendelet hatálya kiterjed Sukoró község közigazgatási területére.

(2) A rendelet célja az önkormányzat területén élő állampolgárok közművelődésének elősegítése, és ehhez a közösségi színtér biztosítása.

(3) Helyi közművelődési célok megvalósítása érdekében segíti a civil szervezetek művelődési törekvéseit, jó együttműködést alakítva ki a társadalmi szervezetekkel.

II.

Közművelődési rendelet céljai

2. §.

(1) Közösségi művelődéshez közösségi tér, infrastruktúra és méltó környezet biztosítása a település hagyományainak felevenítésére és ápolására.

(2) Helytörténeti, honismereti mozgalom, népművészeti hagyományőrző közösségek létrehozása és működtetése.

(3) A helyi társadalom kiemelkedő közösségei, személyiségei szerepének erősítése, a helyi értékek védelme, a lokálpatriotizmus tudatosítása. Település értékeinek feltárása, közismertté tétele.

(4) Az ifjúság kulturális- és sportéletének megteremtése, fejlesztése. Érdekérvényesítői, művelődési kezdeményezéseinek segítése, az időskorú népesség közösségi életének támogatása, az eltérő életkori csoportok kulturális kapcsolatainak elősegítése.

(5) Az életminőségből eredő szórakozási és közösségi igényekhez (amatőr művészeti körök, szakmai klubok, bemutatók, kiállítások, alkotó táborok) a feltételek biztosítása és javítása.

III.

Közművelődési feladatellátás szervezeti kerete

3. §.

(1) Közművelődési feladatok felügyeletét, koordinálását a Képviselő-testület látja el.

(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatok közösségi színteréül a Sukoró, Fő u. 31-33. sz. alatti épületet biztosítja és működteti a szabadidő kulturális eltöltéséhez.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok finanszírozását a tárgyévi költségvetési rendeletében határozza meg.

4. §.

(1) A Képviselő-testület által jóváhagyott közösségi rendezvények finanszírozására, a településen működő különböző életkorú és értékrendszerű civil közösségek, szervezetek támogatása érdekében Kulturális Alapot különíthet el, melynek nagyságát az éves költségvetési rendelet tartalmazza.

(2) Az alapból a közösségi rendezvények éves támogatási összegét, felosztási elveit a Képviselő-testület határozza meg.

IV.

Közművelődési feladatokban közreműködő partnerek

5. §.

A közművelődési feladatok megvalósítását elősegítik, gazdagítják az azonos érdekű tevékenységű partnerek, az anyagi lehetőségeket gyarapító gazdasági szervezetek.

V.

Záró rendelkezések

Rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

Sukoró, 2002. szeptember 10.Molnár Ferenc Vincze Zsuzsannna
polgármester jegyző
Készítette: NeoSoft
Fel