Ma 2024. június 18. kedd - Arnold, Levente napja van. Holnap Gyárfás napja lesz.

Bölcsődei dajka állás hirdet a SUKORÓI ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE

SUKORÓI ÓVODA-MINI BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
Bölcsődei dajka
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): Bölcsődés korosztály gondozásának, nevelésének
segítése, külső és belső környezet rendben tartása.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi
erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozatlan, 40 óra,
Általános, Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Sukoró
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés
feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet
honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb tájékoztatást Törzsökné Vidovits
Tímea ad a +36 22 598 006 telefonszámon. A pályázatokat elektronikus úton Törzsökné Vidovits
Tímea intézményvezető részére várjuk az ovoda@sukoro.hu címre vagy postai úton 8096 Sukoró,
Óvoda utca 2/b címre.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
- Középfok - szakképzettség, Egészségügyi és szociális gondoskodás, m.n.s.,
Bölcsődei dajka
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Szakmai önéletrajz; Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 43563
Intézményi iktatószám: 75/2023
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Nem
Egyéb pályázati előnyök:
- Helyismerettel rendelkezik. Dajkai szakmai gyakorlat megléte.
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat(ok) másolata
- motivációs levél
- A Kjt. 20/A.§ (5) bekezdés b) pontja alapján a pályázó a pályázathoz csatolja arról szóló
nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul.
- Fényképpel ellátott szakmai önéletrajz
- Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.11.24. 00:00
A pályázat elbírálásának módja: Személyes interjú
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.12.15. 00:00
A pályázati kiírás további közzétételének helye: www.sukoro.hu
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2024.01.02.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.11.06.
 Bővebb információ: álláshirdetés_bölcsődei_dajka
2023.11.06
Készítette: NeoSoft
Fel