Ma 2021. október 27. szerda - Szabina napja van. Holnap Simon, Szimonetta napja lesz.

ÉGETÉSI NAPOK SUKORÓN 2021. ŐSZ

 
Tisztelt Lakosság!

Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és egyetért abban, hogy 2021. évre az alábbi őszi időpontokat jelöli ki a kerti hulladék nyílttéri égetésére:
 
2021. október 16. szombat (8.00-14.00)
2021. november 13. szombat (8.00-14.00)
2021. november 27. szombat (8.00-14.00)
 
Tilos a kerti hulladék égetése a megjelölt időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.
 
Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.
 
A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, homokot, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak – az időjárás megváltozik, szél felerősödése –, hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.
 
Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).
 
Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.
A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően - felszálló égő nyesedék, szikra által - nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.
 
A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.
  
Sukoró, 2021. szeptember 28.
                                                                          Sukoró Község Önkormányzata
 
2021.09.28
Készítette: NeoSoft
Fel