Ma 2020. július 15. szerda - Henrik, Roland napja van. Holnap Valter napja lesz.

Óvoda

Sukorói Óvoda

Óvodavezető:
Viza Tiborné
 
8096 Sukoró Óvoda u 2/b
Elérhetőségünk: 22/598-006
E-mail: ovoda@sukoro.hu
 

KEDVES SZÜLŐK!

 

A Kormány által bejelentett új információk alapján a Sukorói Óvoda május 25-én normál nyitva tartással a régi óvodarészben megnyitja kapuit.

Kérjük, hogy akik a május 25-i héten (egész héten vagy bizonyos napokon) szeretnének óvodába jönni, május 22. reggel 8 óráig jelezzék felénk, mivel az étkezést meg kell rendelnünk.

Amennyiben csak június 2-tól vennék igénybe az óvodai ellátást május 27. reggel 9 óráig jelezzék.

Továbbá tájékoztatjuk Önöket, hogy az ügyeleti rend szerint, összevont csoportban látják el a gyermekfelügyeletet az intézmény dolgozói.

 

Mellékelve csatolom az ügyeletet kérő szülők által kitöltendő nyilatkozatot

 

Tisztelettel: Viza Tiborné

 

NYILATKOZAT

 

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Közlöny 152 (2020.IV.27)Kormányrendeletben meghatározott  vészhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedések alapján a

Sukorói Óvoda 2020.04.30-tól ügyeleti rendszerben nyitva tart. Csak indokolt esetben és meghatározott számban tudjuk fogadni a gyermekeket.

A mellékelt nyilatkozat kitöltésével szíveskedjenek igényüket e-mailben jelezni és visszaküldeni az ovoda@sukoro.hu címre.

 

Tisztelettel: Viza Tiborné

 
 
 
 
Kedves Szülők!
 

Az Oktatási Hivatal tájékoztatta az óvodai intézmények vezetőit a 2020/2021. nevelési évre történő óvodai beiratkozásokról.

1. A beiratkozásra vonatkozó eljárási szabályok a kötelező körzettel nem rendelkező óvodák (jellemzően ezek a nem önkormányzati fenntartású óvodák, vagy pl. a Főváros által fenntartott óvodák)

2020.04.17-ig fogadják a szülők beiratkozásra vonatkozó szándéknyilatkozatát,

melyben a szülőknek meg kell jelölniük a gyermek kötelező felvételt biztosító – azaz a lakóhelye szerinti illetékes óvodájának adatait is!

A szándéknyilatkozatot:

- elektronikus úton

- telefonon

- vagy indokolt esetben személyesen tehetik meg a kiválasztott óvoda felé!

A kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák – az óvodai beiratkozásokat

2020.04.02-2020.04.20. között tartják meg!

A gyermekek felvételéről – a kötelező felvételi körzettel nem rendelkező óvodák 2020.04.20-ig döntenek!

2. A kötelező felvételi körzettel rendelkező óvodák (jellemzően az önkormányzatok által fenntartott óvodák) 2020.04.21-ig felveszik a körzetükbe tartozó valamennyi olyan gyermeket, akit a szülők által kiválasztott felvételi körzettel nem rendelkező óvoda NEM tudott fogadni.

A gyermek felvételéről a kötelező felvételi körzettel rendelkező óvoda 2020.04.30-ig döntést hoz, melyről írásban értesíti a szülőket!

Javasoljuk, hogy a kiválasztott óvoda - honlapján, közösségi oldalán szereplő - tájékoztatókat is tekintsék meg!

Az óvodai beiratkozásokról rendelkező EMMI határozat: 7/2020. (III.25) szövege itt olvasható:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/tavoktatas/7_2020_EMMI_hatarozat.pdf

További beiratkozási tudnivalók:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/ovodai_beiratkozas_2020

Viza Tiborné a Sukorói Óvoda intézményvezetője

 

 
 
 
 
****************************
 
 
Gratulálunk a rajzpályázaton való részvételhez:
- Krucsó Karolina
- Szűcs Míra
- Kurucz Regina
- Bojtos Ivett
*****************************
 *******************************
 
 
*************************************************************
 
 
 Gratulálunk a Katica csoport tagjainak:
 
                                                 - Dajka Valentina
                                                 - Semjén Lilla
                                                 - Horváth Zselyke
                                                 - Szűcs Mira
                                                 - Kurucz Regina
 
*************************************************************
 
 
*************************************************************
 
Klímaváltozás Fejér megyében- Rajzpályázati Felhívás Fejér megye óvodásai részére kiírt pályázaton részt vett a Sukorói Óvoda is.
 
Íme néhány
gyöngyszem a beküldött rajzokból:
 
 
*************************************************************
 
 
 
 
 
 
 
  
  Közzétételi lista 2019-20-as nevelési év

(20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 23 § alapján)

Felvételi lehetőségek:

2011. évi CXC. törvény 49 § és a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20 § alapján.

Az óvoda neve: Sukorói Óvoda

Címe.8096 Sukoró, Óvoda u 2/B

Telefon száma: 06-22-598-006

E-mail címe: ovoda@sukoro.hu

OM azonosító száma:202531:  

Engedélyezett csoportok száma: 4

Felvehető gyermekek létszáma: 100 fő  

Óvodai csoportokban a gyermekek engedélyezett létszáma:

         Mini-csoport (Mókus): 25 fő

         Kiscsoport (Süni): 25 fő

         Középső-csoport (Katica): 25 fő

         Nagycsoport(Maci): 25fő

Az óvodát igénybe veheti a gyermek ha:

         a gyermek megbízhatóan ágy- és szobatiszta.

         amikor a gyermek egészséges (orvosi igazolás).

         akkor, ha a szülő az étkezési térítési díjat befizette.(Amennyiben nem jogosult az ingyenes étkezésre)

         akkor, ha a gyermek tudja használni a kanalat és a poharat.

A felvétel alapelvei: A fenntartó aktuális szempontsora alapján.

Óvodai beíratás a felvételi és előjegyzési naplóba az önkormányzat által kijelölt beíratási időszakban általában április végéig 2 vagy 3 napon át zajlik. A szülők a beíratáshoz a gyermek és a gondviselő azonosításra alkalmas igazolványát, lakcím kártyáját, és a gyermek orvosi igazolást hozzák magukkal. Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap. A szülő amennyiben az óvodai beiratkozás napján –elektronikus elérhetőségeinek megadásával– kérte elektronikus úton értesítést kap arról, hogy gyermeke óvodai felvételt nyert vagy elutasításra került, melyről az óvodavezető és helyettese dönt. Az óvoda vezetője az óvodai felvételi, átvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában közli a szülővel. Az óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek átvétele esetén az óvoda vezetője a döntésről értesíti az előző óvoda vezetőjét. Jogorvoslattal a szülő a határozat kézhezvétele után 15 napon belül élhet, a jegyzőnek címzett és az óvodavezetőnek átadott fellebbezéssel, melyről a jegyző dönt

A gyermek abban az évben, amelyben a 3. életévét betölti, a tárgyévben kezdődő nevelési év első napjától napi négy óra óvodai nevelésben köteles részt venni. (2015.09.01-től)

Nyitva tartás rendje: /20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 12 § alapján, továbbiakban/Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 63/2015.(V.28.) számú határozata alapján

Hétfőtől – péntekig: 06.30 – 17.00 óráig, azaz napi 10,5, heti 52,5 órában határozza meg.

Az óvoda alapszolgáltatásai:

         Gyógytestnevelés heti két alkalommal délelőtt (orvosi javaslattal)

         Logopédia heti két alkalommal délelőtt (logopédus szűrése alapján)

         Iskola előkészítő foglalkozások

Egyéb szolgáltatások:

         Ovi-zsaru programban való részvétel a nevelési év során négy alkalommal délelőtt

         Boldog-óvoda programban való részvétel a nevelési év során.

         Hitoktatás heti egy alkalommal délután

         Úszás a nagycsoportos gyermekeknek heti egy alkalommal délelőtt (szülői igényfelmérés szerint)

         Szenzomotoros gyermek torna heti egy alkalommal délelőtt

         Sportmanó Óvodai programban való részvétel a középső és nagycsoportos óvodásoknak a nevelési év során hetente egy alkalommal.

         A pápai Pegazus Színház gyermek előadásainak látogatása a nevelési év során három alkalommal a Sukorói Közösségi Házban délelőtt (szülői igényfelmérés szerint)

         Nyelvi- mozgás-képességfejlesztő tábor 2020 júniusában 5-éves kortól

Valamennyi szolgáltatás az ingyenes óvodai ellátás biztosításáról szóló törvényi előírásoknak megfelel. Kivételt képez az úszásoktatás és a színházlátogatás, amelyeket előzetes szülői igényfelmérés szerint biztosít az intézmény, ezért térítés köteles.

A Közoktatási Törvényben rögzített előírás szerint az óvoda teljes nyitvatartási idejében a gyermekekkel történő foglalkozások, tevékenységek, mindegyikét kizárólag óvodapedagógus irányíthatja és felügyeli.

 

Az óvodai nevelési év rendje:

         Szorgalmi időszak: 2019. szeptember 1-től, 2020. május 31-ig

         Nyári zárva tartás: 2020. augusztus 01-31-ig (fenntartói határozat alapján) Ekkor végzik el a fertőtlenítő meszelést és egyéb felújítási, karbantartási munkákat az óvoda épületében és udvarán.

         Új nevelési év kezdete: 2020. szeptember 01.

  

A nevelés nélküli munkanapok rendje:

(Nevelési évenként 5 alkalom, az iskolai szünetek időpontjához igazodva tervezzük.)

1.: 2019. Október 31. (csütörtök)

2.: 2019. December 23. (hétfő)

3.: 2020. Január 31. (péntek)

4.: 2020. Április 09. (csütörtök)

5.: 2020. Június 19. (péntek)

A tanév rendje szerinti iskolai szünetekben a szülői igényeknek megfelelve, összevont ügyeleti rendszerben (fenntartói egyeztetés szerint) működik az óvoda az épület régi szárnyában

Óvodapedagógusok száma: 8 fő

Óvodapedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége.

Minden óvodapedagógus felsőfokú óvodapedagógusi képzettséggel rendelkezik.

Szakvizsgázott óvodapedagógusok száma: 3fő

Dajkák száma: 4 fő

Dajkák szakképzettsége: dajkai képzettség (OKJ)

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Szakképzettsége: pedagógiai asszisztens végzettség (OKJ)

Konyhai dolgozók: 3 fő

-1 fő élelmezésvezető, Szakképzettsége: élelmezésvezetői végzettség (OKJ)  

-2 fő konyhai kisegítő, Szakképzettségük érettségi

Az óvodavezető fogadó napjának időpontja:

Minden hónap első hétfője: 13-15 óráig előzetes egyeztetés alapján.

  

Kelt: Sukoró, 2019. 09.01

                                                                           Viza Tiborné óvodavezető

  

A munkánkkal illetve programjainkkal kapcsolatos részletes tájékoztatást és információt a faliújságra kihelyezve, valamint személyesen az óvodapedagógusoktól kaphatnak az érdeklődő szülők.

Folyamatosan szeretnénk tájékoztatni az érdeklődő szülőket Óvodánk életéről, az itt folyó munkáról Sukoró Község Internetes honlapján. Észrevételeiket, javaslataikat várjuk az ovoda@sukoro.hu e-mail címre!
 
Tabló (katt)
Tisztelettel, a Sukorói Óvoda valamennyi dolgozója nevében:
                                                                                                                           Viza Tiborné
                                                                                                                           óvodavezető
 
Óvodai napló:
 
 
Készítette: NeoSoft
Fel