Ma 2023. december 5. kedd - Vilma napja van. Holnap Miklós napja lesz.

helyi iparűzési adó


Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2011. (IV. 12.)
önkormányzati rendelete
A helyi iparűzési adóról
 
Sukoró Község Önkormányzat Képviselő-testülete helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a helyi iparűzési adóról a következőket rendeli el:
1. §
 
(1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke az adóalap 2 %
-ának megfelelő összeg.
(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5000,- Ft.
 
2. §
 
(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi iparűzési adóról szóló 2/2006. (II.16.) önkormányzati rendelet és
a helyi iparűzési adóról szóló 10/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet.
 
 
Mészárosné Hegyi Gyöngyi         Vincze Zsuzsanna
polgármester                                  jegyző
 
A rendelet a mai napon kihirdetésre került:
 
Sukoró, 2011. április 12.
 
Vincze Zsuzsanna
jegyző
 
 
 
Készítette: NeoSoft
Fel