Ma 2024. április 23. kedd - Béla napja van. Holnap György napja lesz.

Bölcsődevezető állás hirdet a SUKORÓI MANÓ MINI BÖLCSŐDE

 SUKORÓI MANÓ MINI BÖLCSŐDE
pályázatot hirdet Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.) keretében
bölcsődevezető
Munkakör/feladatkör betöltésére.
Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A vezetői állás határozott időre szól, melynek időtartama: 2023.02.08-2024.07.31.
Feladatai: a bölcsődevezető a bölcsődében folyó napi munka felelős irányítója, részt vesz az intézmény szakmai irányításában. Felelős a bölcsődei dolgozók munkájáért, a bölcsődében gondozott gyermekek harmonikus fejlődéséért. Továbbá folyamatosan együttműködik az intézmény gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat ellátó Sukorói Közös Önkormányzati Hivatallal.
Betöltendő állás szakmacsoportja: szociális és gyámügy
Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád): Emberi erőforrási/oktatási, képzési
Betöltendő állás jogviszonya: Közalkalmazotti jogviszony (Kjt.)
Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája: Határozott, 40 óra, Általános
(hivatali), Teljes munkaidő
Munkavégzés helye: Sukoró
A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.): A pályázati kiírással kapcsolatban bővebb tájékoztatást dr. Berzsenyi Orsolya ad, a +36 22 598 007 telefonszámon. A pályázatokat elektronikus úton dr. Berzsenyi Orsolya jegyző részére várjuk a jegyzo@sukoro.hu címre, vagy személyesen a Sukorói Közös Önkormányzati Hivatal épületében a 8096 Sukoró, Óvoda u. 2/A. sz. alatt.
Feltételek, Előnyök
Pályázati feltételek:
Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:
- Büntetlen előélet
- Cselekvőképesség
- Magyar állampolgárság
Elvárt végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális gondoskodás, m.n.s.,
kisgyermeknevelő-, gondozó, szakgondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 1727
Intézményi iktatószám: S/211-2/2023
Elvárt szakmai tapasztalat időtartama (év): 3
Elvárt vezetői tapasztalat időtartama (év): 1
Egyéb pályázati feltétel meghatározása:
- Fényképpel ellátott szakami önéletrajz
- Bölcsődei szakmai gyakorlat, legalább 3 év
- három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
- nyilatkozat, hogy pályázatát az elbírálásban résztvevők megismerhetik
- intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó vezetési program
Pályázat elbírálása során előnyt jelent:
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő végzettség/képesítés:
- Felsőfokú alapképzés (bachelor, főiskolai), Szociális gondoskodás, m.n.s.,
kisgyermeknevelő-, gondozó, szakgondozó, csecsemő- és gyermekgondozó
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?: Igen
A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?: Igen
Egyéb pályázati előnyök:
- Nem áll fenn vele szemben a gyermekek sérelmére elkövetett szándékos
bűncselekmény elleni eljárás, ill. nem szünetel a szülői felügyeleti joga a gyermekek
átmeneti nevelésbe vétele miatt.
A pályázat elbírálása során előnyt jelentő személyes kompetenciák:
- Cél- és feladat-orientáltság (vezetői)
- Döntési képesség, felelősségvállalás (vezetői)
- Rugalmas alkalmazkodó-képesség (vezetői)
- Személyes példamutatás (vezetői)
- Vezetői funkciók ellátása (vezetői)
A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:
- végzettséget/képzettséget igazoló okirat
- motivációs levél
A pályázat benyújtásának határideje: 2023.01.31. 00:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2023.02.03. 00:00
KÖZSZOLGÁLLÁS sorszám: 1727
Intézményi iktatószám: S/211-2/2023
Állás tervezett betöltésének időpontja: 2023.02.08.
Publikálás tervezett időpontja: 2023.01.23.
 Bővebb információ: álláshirdetés_bölcsödevezető
2023.01.23
Készítette: NeoSoft
Fel