Ma 2023. december 4. hétfő - Borbála, Barbara napja van. Holnap Vilma napja lesz.

Égetési nap 2022. ősz

 

 Tisztelt Lakosság!

 Sukoró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. szeptember 9-én tartott nyílt testületi ülésén az 94/2022 (IX.09) határozatával az alábbi időpontot jelöli ki a kerti hulladék nyílttéri égetésére:

 

2022. november 5. szombat (8.00-14.00)

 

Tilos a kerti hulladék égetése a megjelölt időpontokon kívül, valamint párás, ködös, esős és szeles időben.

Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete és a lakókörnyezet lehető legkisebb zavarása mellett szabad. A tűzrakó hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 10 m távolságra legyen.

 

A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, a tűz eloltható, így különösen kerti locsolótömlőt, vagy legalább 50 l vizet edényben, tűz oltására alkalmas tűzoltó készüléket, homokot, lapátot, ásót, vasvillát vagy egyéb kézi szerszámot.

Amennyiben tüzelés közben olyan jelek mutatkoznak – az időjárás megváltozik, szél felerősödése –, hogy az égetés folytatása veszéllyel járhat, úgy az égetést azonnal be kell fejezni.

Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, egyéb háztartási, ipari eredetű veszélyes hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, stb., illetve ezek maradványait).

Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vékony földréteggel történő lefedéséről.

A helyszín elhagyása előtt meg kell arról is győződni, hogy az égetés helyén túl saját, illetve a szomszédos ingatlanokon a tüzelésből eredően - felszálló égő nyesedék, szikra által - nem keletkezett-e újabb tűzfészek, újabb veszélyforrás.

A nyílttéri égetés során a szabálytalanságokból, illetve az égetésből eredő károkért az égetést végző teljes körű felelősséggel tartozik.

 

Sukoró, 2022. október 3.

  Sukoró Község Önkormányzata

FELHÍVÁS (katt.)

 
 
2022.10.03
Készítette: NeoSoft
Fel