Ma 2021. április 13. kedd - Ida napja van. Holnap Tibor napja lesz.

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES A SUKORÓI ÓVODA

 
Sukorói Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sukorói Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/B.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítván, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással össefüggő kezelésére
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2021. szeptember 1. napjától tölthető be.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. április 18.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Viza Tiborné nyújt, a 06-22/598-006 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Óvoda címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2/B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 32/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
és
• Elektronikus úton Viza Tiborné részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. április 23.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sukoro.hu - 2021. március 29.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sukoro.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. március 29.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
2021.03.29
Készítette: NeoSoft
Fel