Ma 2021. október 27. szerda - Szabina napja van. Holnap Simon, Szimonetta napja lesz.

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES A SUKORÓI ÓVODA

 
Sukorói Óvoda a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet
Sukorói Óvoda Óvodapedagógus
munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
 
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2.B.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, Óvodapedagógus,
• Legalább 1-3 év - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
 
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Főiskola, Óvodapedagógus,
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezelésére
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. október 29.
 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törzsökné Vidovits Tímea nyújt, a 06308987219 -os telefonszámon.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
• Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Óvoda címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2.B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 78/2021 , valamint a munkakör megnevezését: Óvodapedagógus.
 
vagy
 
• Elektronikus úton Törzsökné Vidovits Tímea részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. november 3.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sukoro.hu - 2021. október 11.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sukoro.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. október 11.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 
2021.10.11
Készítette: NeoSoft
Fel