Ma 2022. május 18. szerda - Erik, Alexandra napja van. Holnap Ivó napja lesz.

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES A SUKORÓI ÓVODA

 
 
 
 Sukorói Óvoda

                       

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Sukorói Óvoda
Óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2/b.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Óvodapedagógusi feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·       Főiskola, Óvodapedagógus,

·    Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, Végzettséget igazoló dokumentumok másolata, Hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezelésére

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·   Óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai  tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. március 5.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Törzsökné Vidovits Tímea nyújt, a 0622/598-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Elektronikus úton Törzsökné Vidovits Tímea részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2022 március 7.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         www.sukoro.hu 2022. február 18.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2022. február 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

 
2022.02.18
Készítette: NeoSoft
Fel