Ma 2020. szeptember 26. szombat - Jusztina napja van. Holnap Adalbert napja lesz.

Óvodapedagógust keres a Sukorói Óvoda

 
 
Sukorói Óvoda
 
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
 pályázatot hirdet
 Sukorói Óvoda
 
 óvodapedagógus
 munkakör betöltésére.
 
 A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
 határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
  
Foglalkoztatás jellege:
 Teljes munkaidő
 
A munkavégzés helye:
 Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2. B.
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
 Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
 Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
Pályázati feltételek:
• Főiskola, óvodapedagógus,
• óvodapedagógus (pályakezdőt is várunk) - 1 év alatti szakmai tapasztalat,
• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezelésére
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezelésére
 
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 2.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 • Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Óvoda címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2. B. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 52/2020 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
és
• Elektronikus úton Viza Tiborné részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 3.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
• www.sukoro.hu - 2020. augusztus 18.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sukoro.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 24.
 
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel
2020.08.24
Készítette: NeoSoft
Fel