Ma 2021. május 18. kedd - Erik, Alexandra napja van. Holnap Ivó napja lesz.

Élelmezésvezetőt keres a Sukorói Óvoda

A Sukorói Óvoda pályázatot hirdet élelmezésvezetői munkakör betöltésére
 

A jogviszony időtartama: határozatlan jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

Munkavégzés helye: 8096 Sukoró, Óvoda u. 2.b

Munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: az intézmény tálalókonyhájának élelmezésvezetői feladatainak ellátása

Illetmény és juttatások: a KJT 1992.évi XXXIII. törv. rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltétel: élelmezésvezetői végzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata.

A munkakör letölthetőségének időpontja:2021.01.02.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020.12.14.

A pályázat benyújtásának módja:

·          -  postai úton, a Sokorói Óvoda címére történő megküldésével, vagy

·          -  elektronikus úton Viza Tiborné részére az ovoda@sukoro.hu E-mail címre.

 

Kelt: Sukoró,2020. november 18.

                                                                 Viza Tiborné a Sukorói Óvoda óvodavezetője

 

 
2020.11.20
Készítette: NeoSoft
Fel