Ma 2021. szeptember 25. szombat - Eufrozina, Kende napja van. Holnap Jusztina napja lesz.

ÓVODAPEDAGÓGUST KERES A SUKORÓI ÓVODA

 Sukorói Óvoda a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Sukorói Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.
 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
  
A munkavégzés helye:
Fejér megye, 8096 Sukoró, Óvoda utca 2. B
 
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Óvodapedagógusi feladatok ellátása.
 
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus,
 óvodapedagógus - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata, hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok pályázati eljárással összefüggő kezelésére
 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
 
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 23.
 
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Óvoda címére történő megküldésével (8096 Sukoró, Óvoda utca 2. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 61/2021 , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.
és
 Elektronikus úton Viza Tiborné részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2021. augusztus 26.
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.sukoro.hu - 2021. július 26.
 
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ww.sukoro.hu honlapon szerezhet.
 
A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2021. július 26.
A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által a BM részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.
 
 
 
2021.07.26
Készítette: NeoSoft
Fel