Ma 2019. január 22. kedd - Vince, Artúr napja van. Holnap Zelma, Rajmund napja lesz.

Sukorói Óvoda óvodapedagógust keres

 

Sukorói Óvoda

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján

pályázatot hirdet

Sukorói Óvoda 

óvodapedagógus

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Fejér megye, 8096 SUKORÓ, ÓVODA utca 2. B

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

óvodapedagógusi munkaköri leírásban foglaltak alapján

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

·         Főiskola, óvodapedagógus,

·         Erkölcsi bizonyítvány

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

·         Alap szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

·                    Szakmai önéletrajz, erkölcsi bizonyítvány, végzettséget igazoló dokumentumok másolata

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2018. augusztus 21. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. június 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Viza Tiborné nyújt, a 06-22/598-006 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

·         Postai úton, a pályázatnak a Sukorói Óvoda címére történő megküldésével (8096 SUKORÓ, ÓVODA utca 2. B ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 37/2018. , valamint a munkakör megnevezését: óvodapedagógus.

vagy

·         Elektronikus úton Viza Tiborné részére a ovoda@sukoro.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. július 5.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

·         www.sukoro.hu - 2018. június 12.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.sukoro.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2018. június 11.

A pályázati kiírás közzétevője a személyügyi központ. A pályázati kiírás a munkáltató által a személyügyi központ részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

2018.06.11
Készítette: NeoSoft
Fel